محصول دیجیتالی

مقاله ای با موضوع مقایسه روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی با شیوە سخنرانی و تأثیر آنها بر خلاقیت و پیشرفت درسی

مقاله ای با موضوع مقایسه روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی با شیوە سخنرانی و تأثیر آنها بر خلاقیت و پیشرفت درسی

مقاله ای با موضوع مقایسه روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی با شیوە سخنرانی و تأثیر آنها بر خلاقیت و پیشرفت درسی

ناموجود
اضافه به سبد خرید

مقاله ای با موضوع مقایسه روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی با شیوە سخنرانی و تأثیر آنها بر خلاقیت و پیشرفت درسی که در قالب وورد و دارای 8 اسلاید است.

عناوین:

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

پیشرفت تحصیلی

خلاقیت

یافته ها

نتیجه

منابع