محصول دیجیتالی

مقاله ای با موضوع ایده ها و الگوهای موّفق برای رونق نماز جماعت در مدارس

مقاله ای با موضوع ایده ها و الگوهای موّفق برای رونق نماز جماعت در مدارس

مقاله ای با موضوع ایده ها و الگوهای موّفق برای رونق نماز جماعت در مدارس

ناموجود
اضافه به سبد خرید

مقاله ای با موضوع (ایده ها و الگوهای موّفق برای رونق نماز جماعت در مدارس) که در قالب وورد اماده شده و دارای

18 اسلاید زیبا است.

عناوین:

چکیده

واژگان کلیدی

بیان مسئله

نماز جماعت

حضور معلمان در نماز جماعت

ایجاد کردن شرایط نماز در مدارس

انتخاب معلم پرورشی مناسب

اجباری نبودن نماز جماعت

تقسیم مسئولیت

نقش خانواده در تربيت فرزندان

توجه خاص به رویکرد الگویی

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع