محصول دیجیتالی

فرم ج کارورزی 3 درس چنار و کدوبن فارسی پنجم

فرم ج کارورزی 3 درس چنار و کدوبن فارسی پنجم

فرم ج کارورزی 3 درس چنار و کدوبن فارسی پنجم

ناموجود
اضافه به سبد خرید

فرم ج کارورزی 3 یا همان طرح درس ساختن گرایی بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی و اهداف کارورزی سه طراحی و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک): آشنایی با هدف های مهم و اصولی درس چنار و کدو بن

1.توجه به دانایی و هوشمندی در رفتار اجتماعی

2. آشنایی با آداب سخن گفتن با بزرگترها

3. معرفی ناصر خسرو و آثار آن

4. گسترش واژگان با معرفی ترکیب کلمه + بن