محصول دیجیتالی

فرم ج کارورزی 3 درس چشمه و سنگ فارسی دهم

فرم ج کارورزی 3 درس چشمه و سنگ فارسی دهم
محصول دیجیتالی

فرم ج کارورزی 3 درس چشمه و سنگ فارسی دهم

۱۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فرم ج کارورزی 3 یا همان طرح درس ساختن گرایی بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی و اهداف کارورزی سه طراحی و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک): آشنایی با هدف های مهم و اصولی درس چشمه و سنگ

آشنایی با عطار و تحمیدیه اش

بررسی شعر شعرای معاصر

شناخت قالب های شعر « نو » و « سنتی » بررسی آرایه های شعر « چشمه و سنگ »

بررسی قلمرو های فکری ، زبانی و ادبی شعر « چشمه و سنگ »

لحن صحیح خوانش اشعار را بشناسند.

تفاوت بین شعر « نو » و شعر « سنتی » را تشخیص دهند . شعرای معاصر را بشناسند .