محصول دیجیتالی

فرم ج کارورزی 3 درس هفت خان رستم فارسی ششم

فرم ج کارورزی 3 درس هفت خان رستم فارسی ششم

فرم ج کارورزی 3 درس هفت خان رستم فارسی ششم

ناموجود
اضافه به سبد خرید

فرم ج کارورزی 3 یا همان طرح درس ساختن گرایی بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی و اهداف کارورزی سه طراحی و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک): آشنایی با هدف های مهم و اصولی درس هفت خان رستم

سطح 1:

در مورد رستم، بعنوان یکی از قهرمانان شاهنامه و داستان های آن آشنایی پیدا کنند.

در مورد ارزش و اهمیّت یاری جستن از خداوند در برخورد با مشکلات داستان هایی را بیان کنند.

سطح 2:

مراحل هفت خان رستم و شخصیت های موجود در هر کدام را بدانند.

واژه¬های جدید درس را استخراج کرده و معادل امروزی آن¬ها را بیان کنند.

یکیاز داستان های رستم را، از شاهنامه در کلاس بخوانند.

سطح 3:

چند نمونه کنایه با معنی و مفهوم آن بیان کنند.

مفهوم کلی درس را توضیح داده و یکی دیگر از داستان های شاهنامه را در کلاس بخوانند.

چند نمونه از داستان های کهن ایرانی را برای سایر هم کلاسی های خود بخوانند.