محصول دیجیتالی

فرم ج کارورزی 3 درس اول علوم پنجم

فرم ج کارورزی 3 درس اول علوم پنجم

فرم ج کارورزی 3 درس اول علوم پنجم

ناموجود
اضافه به سبد خرید

فرم ج کارورزی 3 یا همان طرح درس ساختن گرایی بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی و اهداف کارورزی سه طراحی و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک): آشنایی با هدف های مهم و اصولی درس زنگ علوم

آشنایی با نحوه ی ورود هوا به درون گیاهان از طریق انجام آزمایش

آشنایی با کار روزنه ها به عنوان منافذ ورود هوا به گیاهان