محصول دیجیتالی

درس پژوهی با عنوان 11نشانه آخر فارسی براساس کتاب کم توان

درس پژوهی با عنوان 11نشانه آخر فارسی براساس کتاب کم توان
محصول دیجیتالی

درس پژوهی با عنوان 11نشانه آخر فارسی براساس کتاب کم توان

۵۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

درس پژوهی با موضوع( 11نشانه آخر فارسی براساس کتاب کم توان) که در قالب وورد گردآوری شده است و دارای 9 اسلاید زیبا است.

عناوین:

مقدمه

آشنايی با ساختار کتاب فارسی اوّل

-نشانه تشدید(ّ)

نشانه «ص»

نشانه«ح»

نشانه«ط»

نشانه«ض»

نشانه« »

نشانه «ع»

نشانه «ث»

نشانه «ظ»

نشانه «ﻏ»

نشانه« غ »

نشانه «ذ»