محصول دیجیتالی

بسته آموزگاری رتبه بندی - شماره چهار

بسته آموزگاری رتبه بندی - شماره چهار

بسته آموزگاری رتبه بندی - شماره چهار

ناموجود
اضافه به سبد خرید

این بسته شامل مجموعه

1- درس پژوهی

2- اقدام پژوهی

3-روایت پژوهی

4- مقاله مختص رشته تخصصی

5- تولید محتوی الکترونیک با استوری لاین

می باشد که جهت کسب امتیازات همکاران در رتبه بندی آماده گردیده است .