محصول دیجیتالی

اقدام پژوهی موضوع اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل افت تحصیلی دانش آموزان را حل کنم

اقدام پژوهی موضوع اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل افت تحصیلی دانش آموزان را حل کنم
محصول دیجیتالی

اقدام پژوهی موضوع اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل افت تحصیلی دانش آموزان را حل کنم

ناموجود
اضافه به سبد خرید

اقدام پژوهی ( موضوع اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل افت تحصیلی دانش آموزان را حل کنم ) که در قالب وورد و در

16 اسلاید طراحی شده است.

عناوین:

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضع موجود

گرداوری شواهد1:

ب) تشکیل جلسه آموزش خانواده

پی

شینه تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها

یافتن راه حل ها

انتخاب طرح .

گردآوری شواهد (۲)

اعتبار بخشی و ارزیابی:

نتیجه گیری

فهرست منابع