محصول دیجیتالی

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل دانش آموزان پایه سوم ج را در املا نویسی برطرف کنم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل دانش آموزان پایه سوم ج  را در املا نویسی برطرف کنم؟
محصول دیجیتالی

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل دانش آموزان پایه سوم ج را در املا نویسی برطرف کنم؟

ناموجود
اضافه به سبد خرید

اقدام پژوهی با موضوع( چگونه توانستم مشکل دانش آموزان پایه سوم ج را در املا نویسی برطرف کنم؟ )که در قالب وورد

و در 17 اسلاید زیبا طراحی شده است.

عناوین:

چکیده

نکات کلیدی :

مقدمه

اهمیت و ضرورت بیان مسأله

توصیف وضعیت موجود

گردآوری اطلاعات و شواهد (۱)

تجزیه و تحلیل داده ها

راه حل های پیشنهادی ( رد یا قبول )

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

گرداوری اطلاعات و وشاهد 2:

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید :

محدودیتهای تحقیق :

نتیجه گیری :

پیشنهادات برای حل مشکلات دانش آموزان در درس املا

منابع و مأخذ